noodles volos banner

Υπαρκτό ενδεχόμενο αποβολής του Αχαρναϊκού από το πρωτάθλημα

Τα προβλήματα για την Football League άρχισαν με το... καλημέρα στο νέο πρωτάθλημα. Έχοντας μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική το ενδεχόμενο να αποχωρήσει μια ομάδα είναι υπαρκτό και μάλιστα μεγάλο. Όπως αναφέρει η Livesport ο Αχαρναϊκός έστειλε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κενό τον φάκελο της με αποτέλεσμα βάσει κανονισμών να μην παίρνει πιστοποιητικό συμμετοχής. Ωστόσο, η ΕΕΑ της χορήγησε μια νέα άδεια 10 ημερών, για να μπορέσει να.... διορθώσει το πρόβλημα. Έτσι ορίστηκε και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας την 1η αγωνιστική. 

 Στα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΕΑ για τους λόγους μη χορήγησης του πιστοποιητικού αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Από την έρευνα που διενήργησε η Επιτροπή για την ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός προκύπτει ότι η τελευταία δεν έχει προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

1) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ είχε ισχύ έως 24- 10-2017. Σημειώνεται ότι οι ΑΑΕ πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ως άνω έλλειψη αποτελεί σοβαρή παράβαση του αθλητικού νόμου για λόγο που αφορά στο δημόσιο συμφέρον.

2) Βεβαίωση εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός περί μη οφειλής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, προς α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ ή τους ΟΤΑ, β) το ΕΣΚΑΝ και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του ΟΑΚΑ.

Η έλλειψη αυτή αποτελεί λόγο μη χορήγησης πιστοποιητικού. Στις προεκτεθείσες διατάξεις του αθλητικού νόμου προβλέπεται ρητά ως κύρωση για την παράβασή τους η μη χορήγηση πιστοποιητικού.

 Επομένως, ενόψει των παραπάνω ελλείψεων η Επιτροπή δεν χορηγεί το πιστοποιητικό του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 2725/1999 στην ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός».

Το σωματείο από το Μενίδι δεν προσκόμισε και τα ακόλουθα έγγραφα: «Εγγυητική επιστολή, βεβαίωση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ομοσπονδίες, τους συνδέσμους, τους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικες αποφάσεις, τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων και εξόδων, μετοχολόγιο, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, κάθε είδους συμβάσεις που έχει συνάψει με το ιδρυτικό σωματείο, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες, σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας και καταστάσεις πώλησης εισιτηρίων διαρκείας, αντίγραφο του ποινικού μητρώου των μελών του ΔΣ και υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον αθλητικό νόμο».

Η παρούσα απόφαση της ΕΕΑ «ενέχει και θέση πορίσματος ελέγχου, το οποίο η επιτροπή διαβιβάζει στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου αυτό να προκαλέσει τον πειθαρχικό έλεγχο της ως άνω ΠΑΕ, σύμφωνα με το πειθαρχικό της Δίκαιο». Για όλους αυτούς τους λόγους η Επιτροπή

«1) δε χορηγεί πιστοποιητικό στην ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Football League αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.

2) Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση (πόρισμα ελέγχου) στην αρμόδια ομοσπονδία».

Ένσταση ο Απόλλων Λάρισας

Εν τω μεταξύ ο Απόλλων Λάρισας, που έχασε με 1-0 στο Μενίδι από τον Αχαρναϊκό στην πρεμιέρα, έκανε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ένσταση, για να πάρει το ματς στα χαρτιά, η οποία, αν γίνει δεκτή, είτε η λαρισινή ομάδα θα πετύχει τον σκοπό της είτε θα μείνει το αποτέλεσμα του αγώνα, ως έχει, και θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών για τον Αχαρναϊκό.