noodles volos banner

Ολόκληρη η απόφαση-σκάνδαλο της Π.Ε. της ΕΠΟ

Το Magnesiasports εξασφάλισε ολόκληρη την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον αγώνα Οπούντιος Μαρτίνου-Νίκη Βόλου και σας την παρουσιάζει. Σ’ αυτήν φαίνεται ξεκάθαρα ότι δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη το φύλλο αγώνα, καταστρατηγώντας τα πάντα. Αναλυτικά, η απόφαση:

Παρακαλούνται όλα τα ΜΜΕ να αναφέρουν, εφόσον αναπαράγουν την απόφαση, την πηγή τους:

 «Αθήνα 16/11/2017 Αριθμ. πρωτ. 36964/2017

Προς:

1) ΣΩΜΑΤΕΙΟ:«ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» (ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

2)ΣΩΜΑΤΕ ΙΟ: «ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ » (ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

3)Δικηγόρο ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ'αριθμ.204/12.11.2017 απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΕΠΟ, προκειμένου να λάβετε γνώση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων Πειθαρχική Επιτροπή - Λογιστήριο Αγωνιστικό Γραφείο Τύπου

Πληροφορίες: Πρίφτη Σοφία ( τηλ. 210-9891816)

Κοντού Χαρά ( τηλ. 210-9306021)

Ε.Π.Ο.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αλκιβιάδη Φερεσίδη, Πρόεδρο, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Μέλος-Εισηγήτρια και Ευάγγελο Χατζίκο, Μέλος, και από τη Γραμματέα Σοφία Πρίφτη.

Συνεδρίασε δημόσια στα γραφεία της Ε.Π.Ο. στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση των Σωματείων: α) «Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», β) «Γ.Σ. Βόλου Ή ΝΙΚΗ”».

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, το μεν πρώτο εγκαλούμενο σωματείο παραστάθηκε με τον αντιπρόσωπό του Μιχαήλ Μπάτσο, ο οποίος διόρισε ως πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Θεοχάρη Γρηγορίου, το δε δεύτερο δεν παραστάθηκε, αλλά προκατέθεσε την υπ’ αριθ.πρωτ.Ε.Π.Ο.35037/2.11.2017 αυτοτελή έγγραφη δήλωσή του με την οποία αφενός μεν διόριζε ως πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Δημήτριο Καραγιάννη, αφετέρου δε ζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς την εμφάνισή του στο ακροατήριο (άρθρο 20§§2 και 3 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.), ενώ απέστειλε και το από 2.11.2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Ο. 35033/2.11.2007) υπόμνημά του, καθώς και το από 2.11.2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Ο. 35130/2.11.2017) συμπληρωματικό του υπόμνημα.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34378/30.10.2017 έγγραφο της Ε.Π.Ο. διαβιβάστηκαν στα εγκαλούμενα Σωματεία, νομοτύπως και εμπροθέσμως, κλήσεις της παρούσας Επιτροπής επί του θέματος της μη διεξαγωγής αγώνα μεταξύ τους στις 22.10.2017 σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης το μεν πρώτο εγκαλούμενο σωματείο παραστάθηκε με τον αντιπρόσωπό του Μιχαήλ Μπάτσο, το δε δεύτερο δεν παραστάθηκε, αλλά απέστειλε το από 2.11.2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Ο. 35033/2.11.2007) υπόμνημά του, καθώς και το από 2.11.2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Ο. 35130/2.11.2017) συμπληρωματικό του υπόμνημα.

Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 8 ΚΑΠ Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων «Γηπεδούχες ομάδες, με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή Αρχής, τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για τους αγώνες των πρωταθλημάτων τους, έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού», στη διάταξη δε της §1 του άρθρου 16 ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη: α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν...», ενώ στη διάταξη της §2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «α) Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελληνίων και τοπικών πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία ιατρού αγώνα .

Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή χίλια Ευρώ (1000€) για τις ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας 2017-2018 «Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδος, η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται η χρηματική ποινή των χιλίων Ευρώ (1.000€)».

Περαιτέρω, στην §10 του άρθρου 15 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι «Το Φύλλο Αγώνα πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο».

 Εξάλλου δε, στην §3 του άρθρου 21 του άνω Κανονισμού προβλέπεται ότι «Αγώνας που δεν τελέστηκε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνο της ανυπαίτιας ομάδας και τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω . Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση του αγώνα είναι α) παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά την καθορισμένη από τη διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα. Οι ομάδες υποχρεούνται να είναι στη διάθεση του διαιτητή - έτοιμες για τη διεξαγωγή του αγώνα - πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξή του.

Εκτός του παραπάνω,  λόγοι καθυστέρησης έναρξης αγώνα, για τους οποίους θεωρείται υπαίτια ομάδα είναι ... καθώς και οποιοσδήποτε λόγος, εκτός αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία .... 11.

Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται ως εξής: α) με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, β) με χρηματική ποινή έως 2.000€ για τα ερασιτεχνικά σωματεία αν ο αγώνας δεν αρχίσει». Περαιτέρω στο άρθρο 21§2 ορίζεται ότι α) «Αγώνας που δεν τελέστηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται να διεξαχθεί υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης του δικαστικού οργάνου, ενώ σύμφωνα με την §12 του αυτού άρθρου «Με την επιφύλαξη της §1α του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας - για οποιονδήποτε λόγο- για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο.

Από την εκτίμηση όλων των στοιχείων που περιέχει η δικογραφία, μεταξύ των οποίων η ενώπιον της παρούσης Επιτροπής κατάθεση του μάρτυρα του πρώτου εγκαλουμένου Βασίλειου Παντούλα, το υπ’ αριθμ.69873/22.10.2017 φύλλο αγώνα, οι υπ’ αριθ.28.575/30.10.2017 ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αταλάντης Λοκρίδας Χαρίκλειας Βάγια-Σαρακιώτη, των μαρτύρων του πρώτου εγκαλουμένου Γεωργίου Λ. Δουδούμη και Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, οι οποίες λήφθηκαν στα πλαίσια της εκδικαζόμενης υπόθεσης (άρθρο 16ΚΑΠ), το ως άνω υπόμνημα του πρώτου εγκαλουμένου και τα προαναφερθέντα ως άνω υπομνήματα του δευτέρου εγκαλουμένου σωματείου, πλην της από 27.10.2017 συμπληρωματικής έκθεσης του παρατηρητή αγώνα Βασιλείου Κατσίκη, διότι αυτή εστάλη στην ΕΠΟ την 1.11.2017 (βλ. σχετική επισημείωση επ’ αυτής σύμφωνα με την οποία φέρει αριθ. πρωτ. ΕΠΟ 32721/1.11.2017), ήτοι πέραν της τιθέμενης από το άρθρο 7ο του Κανονισμού Παρατηρητών Αγώνα προθεσμίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Στις 22.10.2017 και ώρα 16:00 ήταν προγραμματισμένη προς διεξαγωγή στο γήπεδο του Μαρτίνου του νομού Βοιωτίας η αναμέτρηση μεταξύ των σωματείων «Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» και «Γ.Σ. Βόλου ”Η ΝΙΚΗ” για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

 Το πρώτο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», ως γηπεδούχος ομάδα, είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παρουσία ιατρού κατά τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16§2ΚΑΠ και το άρθρο 7 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας 2017-2018, αναθέτοντας το καθήκον αυτό στο Βασίλειο Παντούλα, Ιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, ο οποίος υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Μαλεσίνας και είχε ασκήσει και στο παρελθόν ανάλογα καθήκοντα, διαθέτοντας, συνεπώς, την ανάλογη εμπειρία ως γιατρός αγώνα.

Λίγη ώρα πριν τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της εν λόγω αναμέτρησης και συγκεκριμένα περί 15:40 της 22ης.10.2017, ο Βασίλειος Παντούλας επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της ομάδας, Μιχαήλ Μπάτσο, και του ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν οδικώς καθοδόν προς το γήπεδο, λίγο πριν τον κόμβο Μαλεσίνας, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από το στάδιο Μαρτίνου, το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΟ-6174 ΙΧΕ αυτοκίνητο, με το οποίο μετέβαινε στο γήπεδο, παρουσίασε μηχανική βλάβη και ως εκ τούτου είχε ακινητοποιηθεί.

Προκειμένου δε να μεταβεί εγκαίρως στο γήπεδο, του ζήτησε να στείλει άμεσα κάποιο άτομο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει σε αυτό. Ο Πρόεδρος του εν λόγω σωματείου, ανταποκρινόμενος στην έκκληση αυτή του γιατρού και προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποιο θέμα με τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, ζήτησε από τον Γεώργιο Λ. Δουρδούμη, Ταμία του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, που βρισκόταν κατά τον ως άνω χρόνο στο γήπεδο, να παραλάβει τον Βασίλειο Παντούλα από το σημείο στο οποίο ήταν ακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του.

 Ο τελευταίος μετέβη στο σημείο αυτό περί τις 15:50, όπου βρήκε τον Βασίλειο Παντούλα, ενώ ήδη βρισκόταν συνεργείο της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕ» που είχε φορτώσει το όχημα που παρουσίασε βλάβη, για να το μεταφέρει στη Μαλεσίνα, στο συνεργείο του Κωνσταντίνου Μ. Παπαναστασίου, καθ’ υπόδειξη του Βασίλειου Παντούλα.

Περαιτέρω, ο μεν Γεώργιος Δουρδούμης συνόδευσε το αυτοκίνητο στο ως άνω συνεργείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε βλάβη στην πρίζα του αισθητήρα στροφάλου που καθιστούσε αδύνατη την κίνηση του οχήματος (βλ. την εγχειριζόμενη με ημερομηνία 23.10.2017 βεβαίωση παροχής οδικής βοήθειας της εταιρίας «ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕ», καθώς και τα εγχειριζόμενα υπ’ αριθ.447/22.10.2017 και 84/24.10.2017 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τη μεταφορά του οχήματος από τον τόπο όπου είχε υποστεί τη βλάβη στη Μαλεσίνα και στο συνεργείο αυτοκινήτων), ο Βασίλειος Παντούλας μετέβη στο γήπεδο με το αυτοκίνητο του Γεωργίου Δουρδούμη φθάνοντας σε αυτό περί ώρα 16:10.

Παρά δε το γεγονός ότι ο τελευταίος κατευθύνθηκε άμεσα στα αποδυτήρια των Διαιτητών ενημερώνοντας για την παρουσία του στο γήπεδο, ο διαιτητής του αγώνα Δημήτριος Ψυχούλας, χωρίς να ζητήσει από το συγκεκριμένο άτομο κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητάς του, αρνήθηκε να ξεκινήσει το παιχνίδι και έκλεισε το Φύλλο Αγώνα αναφέροντας σε αυτό «ότι ο αγώνας δεν διεξήχθη διότι μέχρι την προκαθορισμένη ώρα έναρξης (16:00) δεν προσήλθε γιατρός αγώνα».

Στο εν λόγω έγγραφο στο σημείο των παρατηρήσεων των αρχηγών των ομάδων, είναι μάλιστα καταχωρισμένη η διατυπωμένη επιφύλαξη του αρχηγού του γηπεδούχου σωματείου, Β. Νικολόπουλου, ως προς τη συνδρομή εν προκειμένω των προϋποθέσεων της μη τέλεσης του αγώνα λόγω μη προσέλευσης γιατρού αγώνα, καθόσον, σύμφωνα με αυτή «ο γιατρός αγώνα προσήλθε με δίλεπτη καθυστέρηση λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματός του και αφού χρειάστηκε άλλο όχημα να τον παραλάβει και να τον φέρει στο γήπεδο».

Όπως δε αποδείχθηκε από τα προαναφερόμενα, η γηπεδούχος ομάδα του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου είχε εγκαίρως μεριμνήσει για την παρουσία γιατρού, ενώ αμέσως μόλις ανέκυψε το πρόβλημα, το οποίο αφορούσε αντικειμενική αδυναμία στο πρόσωπο του ίδιου του γιατρού, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να το επιλύσει, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα με τη διεξαγωγή του αγώνα, χωρίς εντέλει να τα καταφέρει λόγω και της μη ένδειξης ανοχής από την πλευρά του διαιτητή.

Επιπλέον πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ειδοποίησης του Προέδρου της γηπεδούχου ομάδας (15:40) και της ώρας έναρξης του αγώνα (16:00) δεν άφηνε στο γηπεδούχου σωματείο τα περιθώρια εξεύρεσης άλλου διαθέσιμου γιατρού από αρμόδιο φορέα για την έναρξη του αγώνα στην καθορισμένη ώρα, ενώ δεν προβλέπεται η πρόγνωση για ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού του σωματείου «Γ.Σ. Βόλου ’Ή ΝΙΚΗ”», ως αβασίμου.

Συνεπώς, η μη διεξαγωγή του αγώνα λόγω της καθυστέρησης προσέλευσης του γιατρού δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου, αλλά σε ανωτέρα βία (άρθρο 21§3ΙαΚ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων), την οποία ουδόλως μπορούσε να προβλέψει το τελευταίο, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου υποστηριζομένων από το σωματείο με την επωνυμία «Γ.Σ. Βόλου ”Η ΝΙΚΗ”» περί μη απαλλαγής των ομάδων από την υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν την παρουσία κάποιου γιατρού στο γήπεδο κατά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα ούτε λόγω ανωτέρω βίας, ως στερούμενων νομικού ερείσματος. Πρέπει, επομένως, εφόσον αποδείχθηκε ότι ο αγώνας δεν τελέστηκε χωρίς να είναι υπαίτια κάποια από τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, κατ’ άρθρον 21§2 περ. α’ Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, να επανοριστεί η διεξαγωγή του κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τα σωματεία «Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» και «Γ.Σ. Βόλου ”Η ΝΙΚΗ”».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον επανορισμό του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των σωματείων «Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» και «Γ.Σ. Βόλου ”Η ΝΙΚΗ”» για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018, που είχε αρχικά ορισθεί για τις 22.10.2017, αλλά δεν διεξήχθη μεταξύ των ομάδων των εγκαλουμένων Σωματείων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό της στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 2017, χωρίς να παρίστανται οι εγκαλούμενοι.

Γίνεται μνεία ότι κατά αυτής της απόφασης χωρεί έφεση εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών για τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων από τη σύμφωνα με το Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο. γνωστοποίηση της απόφασης σε αυτόν».