noodles volos banner

Ν.Α. Νίκης σε ΕΠΣΘ: Εσείς δεν ορίσατε παρανόμως τους αγώνες μας

  • Κατηγορία ΕΠΣΘ

Συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΘ την Τρίτη το απόγευμα (9/1) για την υπόθεση των Νέων Αθλητών Νίκης, που κλήθηκαν σε απολογία για το γεγονός ότι δε συμμετείχαν σε αγώνες του πρωταθλήματος της Β’ ΕΠΣΘ, τη στιγμή που έχει επιβληθεί στην ομάδα η αναστολή λειτουργίας της (κι όχι διαγραφή) ως μέλους της Ένωσης από την ΕΠΟ λόγω της προσφυγής της στα πολιτικά δικαστήρια για το θέμα του Ν.Π.Σ. Βόλος.

Στο απολογητικό υπόμνημα επισημαίνεται ότι ουδέποτε οι Νέοι Αθλητές Νίκης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αγώνες του πρωταθλήματος, αντιθέτως είχαν την πρόθεση να το κάνουν, αλλά η ΕΠΣΘ παρανόμως δεν όρισε τους αγώνες τους.

 Ακόμη, αναφέρεται ότι η οποιαδήποτε απόφαση είτε για αναστολή είτε για παύση είτε για διαγραφή του σωματείου από τα μητρώα της ΕΠΣΘ πρέπει να γίνει με Γενική Συνέλευση αυτής, για να είναι νόμιμη, πράγμα που η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας δεν έχει κάνει, ενώ υποστηρίζεται πως η απόφαση της ΕΠΟ για τους Νέους Αθλητές δεν μπορεί να επιφέρει κάποια συνέπεια, γιατί δεν είναι μέλος της ΕΠΟ, αλλά της ΕΠΣΘ.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της  ΕΠΣΘ έγινε σε ήρεμο κλίμα, παρά την κινητοποίηση γονέων των παικτών των Νέων Αθλητών και φιλάθλων της Νίκης και η απόφαση θα βγει σύντομα, ίσως και την Τετάρτη (10/1).

Το απολογητικό υπόμνημα των Νέων Αθλητών Νίκης, υπογραφόμενο από τον πρόεδρο του σωματείου, κ. Αποστόλη Χαλκιά, λέει τα εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων, με την επωνυμία «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας (Ε.Π.Σ.Θ.)», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Ροζού 17, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 090292340/Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Βόλου, επί της οδού Μαιάνδρου, αριθμ. 14, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κο Απόστολο Χαλκιά, κάτοικο Βόλου, οδός Γαμβέτα, αριθμ. 159.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 33/27-12-2017 κλήση σε απολογία, με καλείτε να απολογηθώ, για υποτιθέμενη παράβαση των άρθρων 17, 21 παρ. 3, 12 και άρθρο 27 του ΚΑΠ, επειδή, δήθεν, δε συμμετείχα σε προγραμματισμένους αγώνες του πρωταθλήματος της Β' Τοπικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της 8ης, 9ης και 10ης Αγωνιστικής.

Σε σχέση με τις αποδιδόμενες παραβάσεις, αναφέρω τα ακόλουθα:

Οι επικαλούμενες από την Επιτροπή σας διατάξεις του ΚΑΠ αναφέρονται όλες σε υπαίτια αδυναμίας συμμετοχής σε αγώνες πρωταθλήματος και σε παράλειψη αιτιολογημένης ειδοποίησης.

Ουδέν εκ των ανωτέρω στοιχείων συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση, καθόσον ουδέποτε αρνήθηκα να συμμετάσχω στο πρωτάθλημα. Η μη συμμετοχή οφείλεται στην λήψη της υπ' αριθμ. Πρωτ. 38259/29-11-2017απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ (απολύτως παράνομη και ληφθείσα από αναρμόδιο όργανο). Με την απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε η δήθεν αναστολή - επισημαίνεται, όχι η διαγραφή - της ιδιότητάς μου ως μέλους της ΕΠΣΘ.

Τονίζω βεβαίως - παρενθετικά - ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής εκτάκτων θεμάτων της ΕΠΟ στερούνται απολύτως νομίμου ερείσματος, καθόσον η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για ενδοσωματειακές διαφορές συνιστά νόμιμη ενέργεια, τη μόνη προβλεπόμενη, που δεν παραβιάζει καμία διάταξη κανονισμού της ΕΠΟ.

Περαιτέρω, γνωστοποίησα στην ΕΠΣΘ την πρόθεσή μου να συμμετάσχω στους αγώνες και η ΕΠΣΘ ήταν αυτή που παρανόμως δεν όρισε τους σχετικούς αγώνες. Το κείμενο της σχετικής γνωστοποίησής μου, που επιδόθηκε στις 30-11-2017, με Δικαστικό Επιμελητή στην ΕΠΣΘ - χωρίς ποτέ ν' απαντηθεί - έχει, επί λέξει, ως εξής:

Με την από 29-11-2017 και με αριθμό πρωτ. 38259/2017 επιστολή της ΕΠΟ γνωστοποιήθηκε σε μας ότι επιβάλλεται στο Σωματείο μας η αναστολή της ιδιότητας του μέλους, δυνάμει του άρθρου 14 του Καταστατικού της ΕΠΟ.

Σε σχέση με την παραπάνω επιστολή γνωστοποιούμε και δηλώνουμε τα ακόλουθα:

1.- Το άρθρο 14 του Καταστατικού της ΕΠΟ αφορά στα μέλη της ΕΠΟ.

2.- Το Σωματείο μας δεν είναι μέλος της ΕΠΟ.

3.- Μέλη της ΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της, είναι οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

4.- Εγώ είμαι μέλος μόνο της ΕΠΣΘ.

5.- Αποκλειστικώς αρμόδια για την επιβολή σε βάρος μου της αναστολής της ιδιότητας ως μέλους, ή της παύσης μου, ή της διαγραφής μου είναι η ΕΠΣΘ διά των αρμοδίων της οργάνων.

6.- Η όποια απόφαση της ΕΠΣΘ περί αναστολής της ιδιότητάς μου, της διαγραφής μου ή της παύσης μου (αν η απόφαση είναι του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ), πρέπει υποχρεωτικά να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΘ.

7.- Η ανωτέρω από 29-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, που μας γνωστοποιήθηκε με το αναφερθέν ήδη έγγραφο της ΕΠΟ, ουδεμία συνέπεια επάγεται για το Σωματείο, το οποίο δεν είναι μέλος της ΕΠΟ.

8.- Το πρωτάθλημα των τοπικών ερασιτεχνικών κατηγοριών διοργανώνεται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΠΣΘ.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, τα οποία και σας έχω γνωστοποιήσει,

ΣΑΣ ΚΑΛΩ, να ορίσετε τη συμμετοχή μου στον αγώνα που διεξάγεται το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, με την ποδοσφαιρική ομάδα "ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ", δεδομένου ότι αποτελώ ακόμη μέλος της ΕΠΣΘ, και δεν έχω απολέσει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ούτε έχει ανασταλεί αυτή (ως μέλους της ΕΠΣΘ δηλαδή).

Σε περίπτωση που δεν επιτρέψετε τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο αγώνα, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ, ότι ο αποκλεισμός είναι απολύτως παράνομος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό (σε κάθε επίπεδο).

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ επίσης, ότι η άσκηση αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ήταν απολύτως νόμιμη, προβλεπόμενη απολύτως από την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρα 100 επ. Α.Κ.), και τα Πολιτικά Δικαστήρια είναι αποκλειστικώς αρμόδια να κρίνουν περί του κύρους των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων. Η δε αγωγή του Σωματείου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο σε προσβολή αποφάσεων της Γ.Σ. και της Δ.Σ. Σωματείων, για λόγους παράβασης του Αστικού Κώδικα και του Αθλητικού Κώδικα.

Επομένως, η μη συμμετοχή στους αγώνες πρωταθλήματος της Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, δεν είναι υπαίτια και οφείλεται σε παράνομη άρνηση της ΕΠΣΘ να ορίσει αγώνες για τη συμμετοχή της ομάδας μας, σε συνδυασμό με την ληφθείσα απόφαση της ΕΠΟ.

Δε συντρέχουν επομένως λόγοι επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής και τυχόν απόφαση που θα λάβουν τα μέλη της Επιτροπής σας, κατά παράβαση του Νόμου και του καθήκοντος αμεροληψίας της, είναι a priori παράνομη. Στην περίπτωση αυτή ρητά επιφυλάσσεται το Σωματείο μας ν' ασκήσει κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο, ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων (Αστικών, Ποινικών, Διοικητικών, Επιτροπών κλπ).

Βόλος, 3 Ιανουαρίου 2018

Για τον Σύλλογο

Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ